อย่าเก่งแต่ปาก

posted on 04 Mar 2011 19:42 by teenthailand
คนกลุ่มหนึ่งสร้างแต่ความเดือดร้อนแตกแยก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพียงเพราะสนองความต้องการและผลประโยชน์ของคนไม่กี่คน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ใช้เพียงลมปากเท่านั่นประกาศว่าตัวเอง
 
 
รักชาติท่ามกลางซากปรักหักพังของบ้านเมือง
 
 
 
 

โดยใช้ประเทศมาอ้าง
 
 
 

มีหน้าที่คือสร้างความแตกแยกและเผา ทำลายประเทศ
 
 
 

ใครแตะนิดโดยหน่อยก็โวยวายโดยใช้คำว่า"ประชาชน"มาอ้าง
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

คนอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้แสดงอาการแบบ
 
 
 
อย่างแรกแต่เขาเสียสละรักษาอธิปไตยของประเทศชาติ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยอมเสียเลือดเนื้อ บาดเจ็บพิการไปไม่รู้เท่าไหร่
 
 
 
 เพื่อที่จะรักษาประเทศไว้ไม่ให้ใครมาทำลาย